ARCHITEKTÚRA ROMÁNSKEHO SLOHU

/album/architektura4/romanska-rotunda-sv-marii-magdaleny-predna-kopanina-jpg/
/album/architektura4/romanska-katedrala-belgicko-jpg/
/album/architektura4/detail-interieru-romanskeho-slohu-jpg/
/album/architektura4/detail-okna-wawelskeho-hradu-krakow-jpg/
/album/architektura4/rotunda-sv-jiri-na-hore-rip-jpg/
/album/architektura4/kostol-sv-marii-magdaleny-vo-vezelay-gif/
/album/architektura4/katedrala-stpierre-francuzsko-jpg/
/album/architektura4/rotunda-opatstva-vo-fontenay-francuzsko-jpg/
/album/architektura4/notre-dame-la-grande-poitiers-francuzsko-jpg/
/album/architektura4/kostol-na-nebevzetia-panny-marie-tismice-jpg/
/album/architektura4/romanska-katedrala-v-belgicku-priecelie-jpg/
/album/architektura4/romansky-portal-detail-jpg/

—————