ROMÁNSKY SLOH

ARCHITEKTÚRA         MAĽBA       

Románsky umenie - je umelecká fáza stredoveku ( od roku 1000 do 1. polovice 13. storočia ). Vyznačuje sa prísnym odstupňovaním priestorov v chráme a rôznou veľkosť postáv, podľa ich ideového významu. Románske umenie je prvý univerzálny sloh stredoveku. V jeho vývine hrali najdôležitejšiu úlohu Francúzsko, Taliansko a Nemecko.

Architektúra – vedúcim umením bola architektúra. Charakteristické slohové prvky ( plný oblúk, stĺp, ornamentika ) sú blízke rímskej antike. Románske stavby pôsobia dojmom pevnosti. Vstupný portál i celá fasáda sú priestorom pre plastiku – ornamentálnu alebo figurálnu. Sochársky sú stvárnené aj hlavice stĺpov. V staviteľstve sa rozvíja: bazilika, hrady, mestské paláce, rotundy a jednoloďové kostoly s tribúnou.

Maliarstvo – sa pod byzantským vplyvom sústreďovalo na nástennú a knižnú maľbu. V maliarstve ( knižnom a nástennom ) bola základom kresba kolorovaná farbami. V knižnej maľbe bol materiál kníh pergamen.