VPLYV NÁBOŽENSTVA NA KULTÚRU

 HINDUIZMUS       BUDHIZMUS        TAOIZMUS   

JUDAIZMUS        PRAVOSLÁVIE        ISLÁM       

Hinduizmus – patrí k najstarším nábož. sveta. Hinduizmus je názov všetkých indických náboženstiev uznávajúcich Brahmu, Višnu a Šivu. Typická pre hinduistov je tolerancia. Náboženské vojny medzi hinduistami sú neznáme. Hinduizmus to je viera o odplate dobrých a zlých činov ( karma ) a učenie o kolobehu životov ( reinkarnácia ). Cieľom je vymanenie sa z kolotoča večného prevteľovania sa a to buď jógou, alebo meditáciami.

Budhizmus – je nábož. – filozofický smer. Učenie vytvoril samotný Budha. ( 300–500 miliónov ľudí – hlavne v Ázii, od Číny, cez Indiu po Vietnam ). Budha sa narodil cca v roku 560 pred Kristom. Meditoval v horách severnej Indie. V hlbokej meditácii  dosiahol osvietenie. Budhizmus je náboženstvom bez Boha. Preberá vieru o odplate dobrých a zlých činov ( karma ) a učenie o kolobehu životov. Budhistické učenie ukazuje cestu k osvieteniu.

Taoizmus – je nábož. – filozof. smer čínskeho ľudového náboženstva a Zenových učení. Popisuje, ako človek môže žiť v harmónii a rovnováhe s prírodou. Taoizmus nie je čisto filozofický, ani náboženský, pretože východná kultúra tieto pojmy spája. Najčastejšie sa rozoznáva náboženský taoizmus ( ako čínske ľudové náboženstvo, súhrn zvykov a tradícii ) a filozofický taoizmus ( založený na knihách čínskych učencov napr.: Lao-c´ - bol učiteľ Budhov aj Konfuciov.

Judaizmus – je najstaršie, počtom veriacich však najmenšie spomedzi troch veľkých svetových monoteistických náboženstiev ( judaizmus, kresťanstvo, islam ) ( cca 15 miliónov veriacich. ) Záväzné učenie judaizmu je obsiahnuté v náuke - Tóre. Tóra existuje v dvoch podobách: písaná – hebrejská časť Biblie a ústna - ústne podaný výklad písanej Tóry. Boh dal Židom prikázania, ktoré sú povinní dodržiavať.

Pravoslávna cirkev – je najpočetnejšia východná kresťanská cirkev. Nájdeme ju najmä na Balkáne, východnej Európe ( Rusku ) a na Blízkom východe. Pravoslávna cirkev zachováva apoštolskú spoločnosť. Náuka pravoslávnej cirkvi je v niektorých ohľadoch relatívne blízka náuke katolíckej a medzi oboma cirkvami pokračuje dialóg.

Islam – najmladšie monoteistické náboženstvo. ( Približne jedna miliarda ľudí ) Bolo ovplyvnené judaizmom a aj kresťanstvom, s ktorými zdieľa väčšinu prorokov a vyznáva toho istého Boha. Zakladateľom islamu bol prorok Mohamad. Moslimovia veria v jediného Boha, v Božiu knihu – Korán, v Súdny deň, v zodpovednosť každého jednotlivca za svoje činy, v plnú moc Boha nad osudom človeka a v posmrtný život... Veria v celý rad prorokov ( Adama, Abraháma, Mojžiša aj Ježiša ).