BAROK

ARCHITEKTÚRA       REMBRANT          RUBENS          SOCHÁRSTVO 

Barok je označenie umeleckého slohu prevládajúceho v Európe v období približne od roku 1600 až do začiatkov 19. storočia. Barok možno považovať za medzistupeň medzi renesanciou a moderným vekom. slovo barok začalo používať až v druhej polovici 18. storočia a chápalo sa ako protiklad klasických hodnôt. Veľmi dôležitým pojmom tohto obdobia bola krása. Tá bola považovaná za ideál, ktorý bol dokonalejší ako príroda sama. Umenie teda malo zdokonaliť prírodu, aby nezobrazovala škaredosť skutočného života. Za vzor bola v tomto smere považovaná antika a jej znázorňovanie prírody.