PRAVEK

          STAVBY                MAĽBY              KERAMIKA      

Praveké umenie – o tomto období človeka a jeho umeleckých výtvoroch existuje doposiaľ len veľmi málo informácií. Ide o predhistorické obdobie, o ktorom svedčia len artefakty archeologických nálezov. Výtvarné prejavy pravekého človeka sa začali skúmať len približne pred 160 rokmi.

Najstaršie výtvarné prejavy sú pripisované človeku z obdobia paleolitu ( staršia doba kamenná – od 40 000 do 10 000 rokov pred Kristom ). Boli to rozličné rytiny na skalných stenách a jaskyniach. Funkcia umenia v tomto období nie je jasná. Nevie sa, či potreba človeka tvoriť bola zachytiť okolitý svet, či lovecké rituály.

Okrem jaskynných malieb poznáme z tohto obdobia malé plastiky z mamutoviny, alebo kostí, ktoré zobrazujú ženu – matku, tzv. Venušu. Častými prejavmi sú aj hlinené výtvory sošiek zvierat, ktoré boli následne vypálené. Okrem toho sa výtvarné cítenie prejavovalo najmä na tvarovaní a výzdobe nádob. Keramika bola zdobená rozličnými ozdobnými prvkami, čo umožňuje rozlíšiť neolitické kultúry a stanoviť ich presné datovanie.

Okolo r. 4 000 pred Kristom sa začali stavať obrovské stavby, pravdepodobné náhrobného charakteru. V mnohých prípadoch však takisto nie je úplne jasný účel ich existencie ( hroby, označenia kultových miest, observatória ).