STAROVEK

         SUMERI                 EGYPT              GRÉCKO      STAROVEKÝ RÍM

Starovek je tradičné označenie obdobia svetových dejín, ktoré sa začína vznikom prvých písomných systémov, resp. prvých štátov ( oboje okolo 3 000 pred Kristom –Sumerská ( neskôr Perzká ríša ), Egypt, Antické Grécko a končí sa rokom 476 ( zánik Západorímskej ríše ). Za kultúrny medzník medzi pravekom a starovekom sa pokladá objavenie písma a organizovaných štátnych celkov.

Príklady prínosu danej kultúry do architektúry :

Súčasťou egyptskej kultúry bolo umenie, z ktorého sa zachovali maľby a rytiny a pohrebné pamätníky ( pyramídy ) z veľkých kamenných blokov - až dodnes. Mohutné stavby sa stavali v spojitosti s náboženským životom - hrobky. Boli technicky dokonalé, umelecky vyzdobené nástennými maľbami a hieroglyfmi. Ďalej sa vytvárali sochy ako napríklad sfingy – sochy s telom leva a hlavou ľudskou, symbolizujúcou silu s rozumom. a kolosy znázorňujúce sochy kráľov v nadživotnej veľkosti.

Architektúra antická ( Grécka i Rímska ) - vznikla racionálnym spojením dvoch zdanlivo protichodných predchodcov gréckej architektúry založenej na systéme mohutných pilierov a valených klenieb. Spojenie oboch systémov sa uskutočňuje na stavbách pre verejný život spoločnosti ( divadlá, amfiteátre a pod. ), zatiaľ čo úžitkové stavby ( akvadukty ... ) si dlho uchovávajú svoj pôvodný, v podstate etruský technický charakter. Najstaršie chrámy z prvých rokov republiky sú zasa čisto helenistické, hoci neskôr nadobúdajú špecificky rímsku tvárnosť.