KUBIZMUS

    ARCHITEKTÚRA        BRAQUE               FULLA               PICASSO         

Kubizmus – avantgardné umelecké hnutie, ktoré vo výtvarnom umení vytvára priam revolučné náhľady. Princíp kubizmu spočíva v jeho priestorovej koncepcii diela. Predmet nezobrazuje len z jedného uhla, ale z mnohých uhlov súčasne. Zobrazovaný predmet bol rozkladaný na najjednoduchšie geometrické tvary ( predovšetkým kocky ). Tie potom pomocou fantázie boli  skladané do obrazu. Preto zobrazené predmety pôsobia dojmom, že sú deformované a objavujú sa zároveň z niekoľkých pohľadov.

Kubizmus sa snažil počítať aj so štvrtou dimenziou. Preto kubizmus musel riešiť nové problémy perspektívy a vytváral nové priestorové vzťahy medzi predmetmi.

Kubizmus mal veľký dopad na umelcov prvých desaťročí 20. storočia, a tým ovplyvnil ( priamo či nepriamo ) vývoj nových umeleckých štýlov - futurizmus, konštruktivizmus a expresionizmus

Prvé prejavy kubizmu sú datované približne do roku 1906 pri dielach, ktoré počas svojich štúdií v Paríži vytvárali Georges Braque (Francúz) a Pablo Picasso (Španiel). Spočiatku bola ich tvorba na sebe nezávislá. Roku 1907 začali pracovať spoločne a zostali spolu až do vypuknutia prvej svetovej vojny - 1914.