EXPRESIONIZMUS

MUNCH          KANDINSKIJ             KLEE

Expresionizmus – termín expresionizmus sa začalo používať roku 1901 v Paríži. Slovo pochádza z francúzštiny ( zo slova expression = výraz ), hoci paradoxne práve vo Francúzsku sa neskôr nepoužívalo a bolo nahradené slovom fauvizmus.

Je moderný európsky umelecký smer. Vznikol ako protiklad impresionizmu a naturalizmu. Odmietol umenie zobrazujúce skutočnosť. Jeho hlavným cieľom je vyjadriť vlastné zážitky a vlastné pocity bez ohľadu na akékoľvek konvencie. Pre zvýšenie efektu zážitku, často dochádza k deformácii reality.

Termín expresionizmus je často vykladaný ako „pocit úzkosti“. Väčšina expresionistických diel je neveselá a tento pocit sa snaží aj navodiť. Jeho cieľom je ukázať úpadok človeka 19. storočia. Všetko je uvádzané vo vzťahu k večnosti. Počas II. svetovej vojny bol označený za zvrhlé umenie.

Výtvarné umenie v expresionizme je charakteristické zameraním sa na vnútorné psychické stavy. Prejavuje sa deformáciou farieb a tvarov. Na toto obdobie malo výrazný vplyv praveké a ľudové maliarstvo, detská kresba... Farebné plochy sú ohraničované linkou, veľmi často používali čisté farby. Maliari sa ani len nesnažili o perspektívu. Využíval sa protiklad svetla a tieňa.

Charakteristickými predstaviteľmi expresionizmu sú napríklad : Edvard Munch, Vasilij Kandinskij, Paul Klee ...