SURREALIZMUS

       DALI                CHAGALL  

Surrealizmus – alebo nadrealizmus – je umelecký smer, ktorý sa usiluje oslobodiť myseľ a zdôrazňuje podvedomie. Surrealizmus je stále aktívny smer, hoci sa od pôvodných myšlienok už značne vzdialil.

Podľa vzoru Sigmunda Freuda – ktorý sa prostredníctvom psychoanalýzy pokúsil vyzdvihnúť podvedomie na úroveň vedomia, a tak uzdraviť dušu od potláčaných pudov – aj umenie sa otvára podvedomiu a snom, aby sa vymanilo spod „diktátu rozumu“.

Termín surrealizmus prvýkrát použil francúzsky básnik G. Apollinaire.

V roku 1924 bol vydaný Surrealistický Manifest. V tom istom roku začal vychádzať aj časopis La Révolution Surréaliste (Surrealistická revolúcia ), v ktorom dostávali priestor predovšetkým surrealisti. V Surrealistickom manifeste bol surrealizmus definovaný ako „čistá duševná automatizácia“. Pri tvorbe mal byť umelec ponorený sám do seba a bez akejkoľvek rozumovej kontroly, či zámeru zaznamenávať stavy svojej duše.

Surrealizmus sa spájal najmä s obrazmi Salvadora Dalího. Od konca tridsiatych rokov sa väčšina členov hnutia začala surrealizmu vzďaľovať.