INDIÁNSKE  KULTÚRY

 MAYOVIA          NAZCA               AZTÉKOVIA          INKOVIA

Mayovia – indiáni, obývajúci územie na polostrove Yucatán ( 2500 pred Kristom – 1550 po Kristovi ). Mayovia ako jediná civilizácia indiánov mala svoje písmo. Dodnes však celé nie je rozlúštené ( z 800 znakov poznáme asi 500 - 600 znakov ). Mayský kalendár bol najzložitejší kalendár na svete, no bol presnejší, ako napríklad náš dnešný kalendár. Astronómia Mayov bola veľmi vyspelá. Vedeli, že Zem je guľatá už tisíc rokov pred Koperníkom. Analyzovali dráhy mesiacov Jupitera tisíc rokov pred tým, ako ich objavil Galileo.  Stavali diaľkové cesty cez džungľu, podzemné nádrže na vodu... Umelecky najhodnotnejšími stavbami boli ich pyramídy, paláce a mestá.

Nazca – indiáni kmeňa Nazca, ktorí vytvorili záhadné obrovské kresby, boli predchodcami Inkov. Žili v južnej časti Peru, no nezanechali po sebe žiadne písomné pamiatky. Tajomné kresby objavujú až v 20. rokoch minulého storočia piloti lietadiel. Čiary boli vytvorené zoškrabaním vrchnej skalnej vrstvy, až po žltý íl. Podľa archeológov vznikli cca 500 rokov pred Kristom. Sú tu zobrazené zvieratá – ako pelikán, kondor, opica, pavúk, jašterica..., geometrické tvary – priamky, šípky, trojuholníky. Niektoré obrazce majú rozmery 9 kilometrov.

Aztékovia – žili v strede Mexika v 12. až 16. storočí. Nadviazali na Mayov. Ich štát s hlavným mestom Tenochtitlán, v roku 1521 zničili Španieli. Mali rozvinutú astronómiu a astrológiu (kalendár), piktografické a hieroglyfické písmo (aztécke kódexy) a architektúru – stavba pyramíd.

Inkovia – indiáni z oblasti Cusco ( Peru ). Ríša vznikla zhruba okolo roku 1200. Španieli pod vedením F. Pizarra tu pristáli v roku 1531 a keďže práve prebiehala občianska vojna, ríšu veľmi rýchlo dobyli. Inkovia mali na vysokej úrovni zlatníctvo. Preslávené boli početné inkské zlaté poklady, ktorých väčšinu získali a žiaľ roztavili Španieli.