SOCHÁRSTVO v OBDOBÍ ROKOKA

/album/socharstvo3/adam-lambert-sigisbert-neptun-jpg/
/album/socharstvo3/jean-baptiste-lemoyne-susosie-z-parizskeho-louvru-jpg/
/album/socharstvo3/franz-ignaz-gunther-chronos-jpg/
/album/socharstvo3/adam-lambert-sigisbert-jpg/
/album/socharstvo3/ignaz-gunther-neposkvrnena-panna-maria-jpg/
/album/socharstvo3/lois-francois-roubillac-sir-isaac-newton-jpg/
/album/socharstvo3/jean-baptiste-lemoyne-ludvik-xv-jpg/
/album/socharstvo3/socha-z-versailleskeho-zamku-jpg/
/album/socharstvo3/jean-baptiste-lemoyne-bernard-le-bouvier-z-fontenelle-jpg/
/album/socharstvo3/ignaz%20guenther%20-%20piet%c3%a0-jpg/
/album/socharstvo3/jean-baptiste-pigalle-mausoleum-marsala-de-saxe-jpg/
/album/socharstvo3/rokookva-neptunova-fontana-jpg/

—————