SOCHÁRSTVO - KLASICIZMUS

/album/socharstvo4/antonio-canova-perseus-s-hlavou-meduzy-jpg/
/album/socharstvo4/bertel-thorvaldsen-kopernik-jpg/
/album/socharstvo4/antonio-canova-hebe-jpg/
/album/socharstvo4/bertel-thorvaldsen-ganymed-pije-salku-nektaru-jpg/
/album/socharstvo4/antonio-canova-paolina-borghese-ako-venus-jpg/
/album/socharstvo4/bertel-thorvaldsen-tri-gracie-jpg/
/album/socharstvo4/jean-auguste-dominique-ingres-zboznovanie-homera-jpg/
/album/socharstvo4/antonio-canova-psyche-ozivi-bosk-lasky-jpg/
/album/socharstvo4/bertel-thorvaldsen-pygmalion-jpg/
/album/socharstvo4/antonio-canova-daidalos-a-icarus-jpg/
/album/socharstvo4/monument-lorda-nelsona-jpg/
/album/socharstvo4/antonio-canova-tri-gracie-detail-jpg/

—————