ARCHITEKTÚRA - KLASICIZMUS

/album/architektura6/klasicisticka-architektura-jpg/
/album/architektura6/klasicisticka-stavba-trnavskeho-divadla-jpg/
/album/architektura6/lovecky-zamocek-janov-hrad-jpg/
/album/architektura6/klasicisticke-dvere-olomouc-jpg/
/album/architektura6/klasicisticky-obluk-jpg/
/album/architektura6/klasicisticky-zamok-bytcica-jpg/
/album/architektura6/klasicisticke-okna-v-turku-svedsko-jpg/
/album/architektura6/kolonada-na-reistne-jpg/
/album/architektura6/klasicisticke-schodiste-jpg/
/album/architektura6/kolonada-tri-gracie-valtice-jpg/
/album/architektura6/apollonov-chram-lednice-jpg/
/album/architektura6/primacialny-palac-bratislava-jpg/

—————